Yksi päiväkoti Villekulla daghemin ryhmä siirtyy väistötiloihin vuoden 2021 alusta

Villekullan päiväkodin julkisivut

Loviisan keskustassa sijaitsevan Villekulla daghemin kiinteistössä tehdään vuoden 2021 alussa rakenteiden lisätutkimuksia ja sisäilmamittauksia, joiden vuoksi Råddjuren-ryhmä siirretään 7.1.2020 alkaen tilapäisesti väistötiloihin.

Villekulla daghemin Mariankadun puolella olevissa tiloissa tehtiin lokakuun 2020 puolivälissä rakennetutkimuksia, koska henkilöstön jäsenillä oli ilmennyt sisäilmaan liittyviä oireita. Tiloissa aiemmin tehdyt ilmastointikanaviston kunnostustyöt eivät tuoneet toivottua parannusta tilanteeseen.

Tutkimusraportissa todetaan muun muassa, että tilan alapohjan ja ulkoseinän liittymät ovat epätiiviit. Lisäksi tuulettuvassa alapohjatilassa on maapohja, joten ryömintätilasta on todennäköisesti maaperä-ilmayhteys sisäilmaan.

Raportin laatinut Ramboll Finland Oy ehdottaa rakenteiden lisätutkimuksia ja sisäilmamittauksia, jotta ongelman laajuus saataisiin selvitettyä.

Råddjuren-ryhmä, johon kuuluu 21 lasta ja henkilöstöä, siirtyy kaupungin omistamiin parakkeihin Vanhaan Rantaan.

– Haluamme turvata lasten ja henkilöstön hyvinvoinnin sekä päiväkodin toiminnan tutkimusten aikana. Koska väistötilojen ja päiväkodin välinen etäisyys on niin lyhyt, ryhmä voi jatkaa ulkoilua päiväkodin pihalla, kertoo varhaiskasvatuspäällikkö Sofia Hoff.

Suunniteltu muutto tapahtuu koulujen joululoman aikana. Päiväkoti tiedottaa huoltajille käytännön järjestelyistä mahdollisimman pian.

Lisätietoja: varhaiskasvatuspäällikkö Sofia Hoff, puh. 044 349 3132, sofia.hoff@loviisa.fi