En av grupperna i Villekulla daghem flyttar till ersättande lokaler i ingången av 2021

Villekullan päiväkodin julkisivut

I fastigheten för Villekulla daghem som finns i Lovisa centrum utförs i början av 2021 ytterligare undersökningar av konstruktionerna och inneluftsmätningar. Därför kommer gruppen Råddjuren att 7.1.2020 temporärt flyttas till ersättande lokaler.

Till följd av att medlemmar av personalen uppvisat inneluftsrelaterade symptom, genomfördes i mitten av oktober strukturella undersökningar i den delen av Villekulla daghem som ligger mot Mariegatan. De iståndsättningsarbeten av ventilationskanalerna som hade tidigare gjorts i lokalerna gav inte önskad förbättring på situationen.

I undersökningsrapporten konstaterar man bland annat att fogarna mellan lokalens bottenbjälklag och ytterväggen läcker. Dessutom har det ventilerade bottenbjälklaget en markgrund, det vill säga det finns sannolikt en markgrundsluftkontakt från kryputrymmet till inneluften.

Ramboll Finland Oy, som uppgjort rapporten,  föreslår ytterligare undersökningar av konstruktionerna och inneluftsmätningar för att man skulle kunna reda ut problemets omfattning.

Gruppen Råddjuren, som består av 21 barn samt personal, flyttar till stadens baracker på Gamla Strand.

– Vi vill säkerställa barnens och personalens välmående och daghemmets verksamhet under tiden för undersökningarna. Eftersom avståndet mellan de ersättande lokalerna och daghemmet är så kort, kan gruppens utevistelser fortsätta på dagisgården, berättar chefen för småbarnspedagogik Sofia Hoff.

Den planerade flytten skulle ske under skolornas jullov. Daghemmet informerar vårdnadshavarna om de praktiska detaljerna så fort som möjligt.

Mer information: chefen för småbarnspedagogik Sofia Hoff, tfn 044 349 31 32, sofia.hoff@loviisa.fi