Ympäristönsuojelumääräykset ja varhaiskasvatuksen työparijohtajuuteen siirtyminen käsittelyssä tällä viikolla

Kaupungin luottamuselimistä hyvinvointilautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta sekä kasvatus- ja sivistyslautakunta kokoontuvat vielä tällä viikolla ennen kesälomakauden alkua.

Hyvinvointilautakunta käsittelee kokouksessaan 25.6.2019 muun muassa nuorisovaltuuston toimintasääntöä ja valtuustoaloitetta eläkeläisten ja työttömien vapauttamisesta kaupungin kuntosalimaksuista. Lautakunta ehdottaa, että syyskuussa tehtävillä haastatteluilla ja kyselyillä kartoitetaan kuntosalien käyttäjien lukumäärää, käyntiaikoja ja ikäryhmiä. Seurannan perusteella asiaa valmisteltaisiin edelleen vuoden 2020 talousarviokäsittelyyn.

Hyvinvointilautakunnan esityslista

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää kokouksessaan 25.6.2019 muun muassa Loviisan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten päivittämisestä. Lautakunnan päätettäväksi tulee ympäristöluvan myöntäminen betonipaalu- ja betonielementtitehtaalle Pernajaan 170-tien eteläpuolelle, jossa on jo pitkään toiminut betonipaalutehdas.

Rakennus- ja ympäristölautakunta antaa myös lausunnot Tetomin tuulivoimaosayleiskaavan luonnoksesta ja YIT Suomi Oy:n Malmgårdin kiviainesalueen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan esityslista

Kasvatus- ja sivistyslautakunta ottaa kokouksessaan 26.6.2019 kantaa työparijohtajuuteen siirtymisestä varhaiskasvatuksessa. Tarkoitus on 1.8.2019 siirtyä malliin, jossa kaksi päiväkodinjohtajaa toimii alueellaan siten, että toinen johtaja vastaa henkilöstöön ja talouteen liittyvistä asioista ja toinen asiakkuuksiin ja pedagogiikkaan liittyvistä tehtävistä.

Lisäksi kasvatus- ja sivistyslautakunnan käsiteltäväksi tuodaan päivitetty kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan esityslista