Kuulutus tiesuunnitelman hyväksymisestä, mt 170 Israelintien ja Jorvaksen liittymän alueella

Liikennevirasto on hyväksynyt päätöksellään LIVI/6886/04.01.01.01/2015, 26.2.2018 tiesuunnitelman Maantien 170 parantaminen Israelintien ja Jorvaksen liittymän alueella, Loviisa.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävinä 30 päivää 7.3.2018–6.4.2018 Loviisan kaupungissa. (Maantielaki 103 §)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta Heikki Kanerva, puh. 0295 021 288. Jäljennöksen Liikenneviraston hyväksymispäätöksestä ja suunnitelmapiirroksista voi tilata sähköpostilla osoitteesta kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi, puhelimitse Mikko Haloselta, puh. 0295 021 184, tai osoitteesta: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 36, 00521 HELSINKI.