Kungörelse om godkännande av vägplanen, lv 170 på Israelsvägens och Jorvas anslutnings område

Trafikverket har 26.2.2018 med sitt beslut LIVI/6886/04.01.01.01/2015 godkänt vägplanen om att förbättra landsväg 170 på Israelsvägens och Jorvas anslutnings område i Lovisa.

Beslutet och de handlingar som utgör grunderna till beslutet jämte tillhörande besvärsanvisningar finns för påseende i 30 dagar 7.3.2018–6.4.2018 i Lovisa stad. (103 § i landsvägslagen)

Mer uppgifter om planen av Heikki Kanerva på Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, tfn 0295 021 288. Kopior på Trafikverkets beslut om godkännande och på planritningarna kan beställas per e-post från adressen kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi, per telefon på numret 0295 021 184 av Mikko Halonen eller från adressen: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, PB 36, 00521 HELSINGFORS.