Märlax daghem

Märlax daghem är ett finskspråkigt daghem i Lovisa centrum.

Små handlingar med stort hjärta

Vi finns på den östra sidan av Lovisaviken, cirka 1,5 km från torget.

Vi erbjuder högklassig och trygg småbarnspedagogik i sammarbete med föräldrar. Målet är lyckliga barn som har bra självkänsla.