Märlax daghem

Märlax daghem är ett finskspråkigt daghem som ligger på östra sidan om Lovisaviken ungefär en kilometer från torget. Daghemmet har en skyddad gårsplan som ligger invid en skogsdunge. Gårdens redskap och kälkbacke är i flitig användning året om.

Små handlingar med stort hjärta

Märlax daghems personal ger en högklassig och trygg småbarnspedagogik i samarbete med vårdnadshavarna. Daghemmets mål är att skapa förutsättningar för barnet att utveckla en bra självkänsla. Ett barn som uppskattar sig själv kan uppskatta och respektera även andra. Personalen lyssnar på barnen och är närvarande på ett äkta sätt. De uppmärksammar varje barns individuella behov och planerar verksamheten så att varje barn har möjlighet att delta som sig själv, med de färdigheter som barnet har.