Varhaiskasvatuksen loma-ajat

Varhaiskasvatuksen toimintakaudet ovat 1.8.-23.12. ja 2.1.-30.6.

Joululoman ja heinäkuun aikana varhaiskasvatusta järjestetään päivystysluontoisesti. Avoinna olevien päiväkotien määrää tarkastellaan suhteessa varhaiskasvatuksen tarpeeseen.

Joululoman ja heinäkuun aikana huoltajat saavat maksuhyvitystä niiltä ennalta ilmoitetuilta päiviltä, jolloin varahoitoa ei tarvita. Huoltajille lähetetään kysely heinäkuun ja joululoman varahoitotarpeesta. Kyselyn viimeinen palautuspäivä on 15.5. koskien kesälomaa ja 30.11. koskien joululomaa.

Enemmän tietoa asiasta löytyy yksiköiden peda.net-sivuilla.