Määrlahden päiväkoti

Määrlahden päiväkoti sijaitsee Loviisanlahden itäpuolella noin kilometrin päässä torilta. Päiväkodin suojaisa piha-alue rajoittuu metsikköön, joka välineineen ja pulkkamäkineen on lasten ahkerassa käytössä ympäri vuoden. 

Pieniä tekoja suurella sydämellä

Määrlahden päiväkodin henkilökunta antaa tasokasta ja turvallista varhaiskasvatusta yhteistyössä huoltajien kanssa alle esikouluikäisille lapsille. Tavoitteena on luoda puitteet lapsen terveen itsetunnon kehitykselle. Itseään arvostava lapsi pystyy arvostamaan ja kunnioittamaan myös toisia. Henkilökunta kuuntelee lasta ja on aidosti läsnä. Jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet huomioidaan, ja toiminta suunnitellaan niin, että jokaisella lapsella on mahdollisuus osallistua omana itsenään, omien taitojen puitteissa.