Oppilas- ja opiskeluhuolto

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä ja osa monialaista opiskeluhuoltoa. Kuraattori tarjoaa ohjausta ja tukea sekä tarvittaessa kriisiapua oppilaalle, huoltajille ja kouluyhteisölle.

Ota yhteyttä kuraattoriin

  • kun haluat apua ja tukea koulunkäyntiin, kaverisuhteisiin tai elämänmuutoksiin
  • kun haluat keskustella kehitykseen, kotitilanteisiin ja kasvatukseen liittyvistä asioista.

Koulukuraattori työskentelee kouluissa lähellä oppilaita. Kuraattorin tavoitat parhaiten Wilman kautta tai puhelimitse. Kuraattorin työ on luottamuksellista ja hänellä on vaitiolovelvollisuus.

Koulupsykologi

Koulupsykologi toimii kouluyhteisön psykologisen alan asiantuntijana.

Psykologiin voit olla yhteydessä jos

  • sinulla on huoli kouluikäisen lapsesi tai nuoresi oppimisesta tai koulunkäynnistä
  • olet huolissasi lapsesi henkisestä hyvinvoinnista, esimerkiksi jos hän on ahdistunut tai masentunut.

Kartoitamme tilannetta yhteistyössä ja ohjaamme tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai -hoitoon. Lapset ja nuoret voivat myös itse ottaa yhteyttä meihin.

Myös koulupsykologin työ on luottamuksellista ja hänellä on vaitiolovelvollisuus.