Rauhalan päiväkoti

Rauhalan päiväkoti är ett finskspråkigt daghem i Fredsby i Lovisa centrum.

Mitt i staden, tryggt nära barn.

Lovisaåsen, torget, det finskspråkiga skolcentret och flera lekparker finns på gångavstånd.

Vi har tre heldagsgrupper och en lekklubb i vårt daghem.