Fredsby daghem

Fredsby daghem är ett tvåspråkigt daghem i Lovisa centrum.

Mitt i staden, tryggt nära barn.

Lovisaåsen, torget, det finskspråkiga skolcentret och flera lekparker finns på gångavstånd.

Vi har fyra heldagsgrupper i vårt daghem.