Fredsby daghem

Fredsby daghem är ett tvåspråkigt daghem i Lovisa centrum, i stadsdelen Fredsby.

Mitt i staden, tryggt nära barn.

I Fredsby daghem är det viktigt att barnet har en trygg daghemsdag. Den består av en trygg lokal och gård, men också av en mental trygghet. Mental trygghet grundar sig på trygga vuxna och att bli hörd. En gott samarbete med vårdnadshavare är också viktigt för barnets välmående.

I daghemmets närmiljö finns flera lekparker och ishall. Kvarnåsen, biblioteket och torget finns på gångavstånd.