Apulaisoikeusasiamiehen käynti palvelukoteihin ei johda lisäselvityksiin

Taasiakodin julkisivu talvella

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin esitti lämpimät kiitokset Taasiakodin ja Emilkodin tarkastuksessa tehtyjen havaintojen korjaustoimista, joihin Loviisan kaupungin perusturvalautakunta on ryhtynyt. Tarkastuksessa esille tulleet asiat eivät anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Oikeusasiamiehen kanslia tekee ennalta ilmoittamattomia tarkastuskäyntejä kanslialle kuuluvan tarkistusvelvollisuuden täyttämiseksi. Taasiakotiin ja Emilkotiin tehtiin tarkastuskäynti 8.2.2018.

Käynnillä huolenaihetta aiheuttivat varsinkin hoivan riittävyys ja asiakkaiden turvallisuus yöaikaan. Emilkodin hoitaja on käynyt tarvittaessa avustamassa viereisessä Taasiakodissa toista yöhoitajaa. Emilkodin asukkaiden turvallisuus on varmistettu käyntien aikana asukkaiden huoneiden ovissa olevien hälytyslaitteiden avulla. Myös asukasmäärän kasvu Taasiakodissa aiheutti lisäresurssin tarvetta.

Siksi perusturvalautakunta päätti, että Taasiakotiin palkataan kaksi uutta hoitajaa työkuorman helpottamiseksi ja potilaiden turvallisuuden lisäämiseksi.

Hoitosuunnitelma ja tuttu lääkäri luovat turvaa

Lisäksi tarkastajat kiinnittivät huomiota lääkärin käyntien tiheyteen ja asiakkaiden toiveeseen tavata lääkäriä useammin. Taasiakodin ja Emilkodin vastuulääkärinä on vuodesta 2011 toiminut sama lääkäri, joka tuntee potilaat hyvin.

Lääkäri on tehnyt asukkaille kattavat hoitosuunnitelmat, jotka ohjaavat hoitoa. Hoitosuunnitelmat tarkistetaan säännöllisesti. Lääkäri vierailee yksiköissä säännöllisesti, ja sen lisäksi hoitajilla on aina mahdollisuus konsultoida lääkäriä esimerkiksi puhelimella.

– Hyvin suunniteltu ja ennakoitu hoito on asiakkaan kannalta sekä parempaa että turvallisempaa, perusturvajohtaja Carita Schröder kertoo. Asukkaiden toiveet tavata lääkäriä tietenkin huomioidaan, mutta käyntitiheys suunnitellaan lähtökohtaisesti lääketieteellisestä tarpeesta. Asukkaat, omaiset ja hoitohenkilökunta ovat kyselyiden mukaan olleet tyytyväisiä hoitoon.