Asemakaavojen muutoksia ja poikkeamislupa lannoitteiden varastointiin elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnassa

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta kokoontuu etäkokoukseen torstaina 25.2.2021.

Esityslistalla on muun muassa useita asemakaavojen muutoksia Strömforsin ruukissa, Eteläharjulla ja Pernajassa.

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta päättää poikkeamisluvasta, jota Soilfood Oy hakee. Se etsii sopivaa maa-aluetta toimintansa laajentamiseksi. Yritys tarvitsee suuren kentän, jonka yhteyteen rakennettaisiin sosiaalitiloja ja pressuhalli tuotteiden varastointia ja kaluston säilytystä varten. Aluetta käytettäisiin ensisijaisesti maanparannus- ja lannoitetuotteiden varastointiin. Soilfood Oy on kiinnostunut tekemään esisopimuksen tarkoitukseen soveltuvasta alueesta ohikulkutien pohjoispuolella ja itäisen liittymän (Hästholmen) länsipuolella.

Lautakunta päättää myös taajamametsien hoitoalueet vuosille 2021–2022. Lisäksi lautakunta hyväksyy elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelle 2020. Lautakunta antaa myös lausunnon kulttuurin ja kulttuurimatkailun edistämisohjelmaluonnoksesta.

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan esityslista 25.2.2021