Harjurinteen koulun ja Loviisan lukion parakit myöhästyvät

Harjurinteen vanhan koulun pihaa

Harjurinteen koulun ja Loviisan lukion parakkien toimittaja ei pysty toimittamaan tiloja tarjouksensa mukaisesti elokuun 2018 aikana. Koska yhtiö ilmoittaa ensimmäisten parakkien saapuvan vasta lokakuun lopulla, selvittää Loviisan kaupunki pikavauhdilla vaihtoehtoisia tiloja lukuvuoden alulle.

Sivistystoimi ja tekninen keskus tekevät hartiavoimin töitä löytääkseen oppilaille ja opiskelijoille sopivat tilat koulujen alkuun mennessä. Kevään järjestelyjen tapaan koulutoiminta hajautetaan eri puolille kaupunkia. Tilajärjestelyistä tiedotetaan enemmän heti kun niistä on tarkempaa tietoa.

Samalla selvitetään parakkien toimittajan velvollisuuksia asiassa. Toimittajan mukaan ensimmäinen erä parakkeja saadaan asennettua lokakuussa ja marraskuussa 2018. Osaa ei yhtiön Loviisan kaupungille kertoman mukaan pystytä toimittamaan lainkaan tarjousehtojen mukaisesti.

Parakkien rakennuspaikalla Vanhassa Rannassa tehdään maarakennustöitä, joita valvoo ympäristökonsultti. Kaupunki huolehtii siitä, että rakennustöiden aikana poistettavat maa-ainekset lajitellaan ja loppusijoitetaan asianmukaisesti.