Harjurinteen koulus och Loviisan lukios baracker försenas

Harjurinteen vanhan koulun pihaa

Leverantören klarar inte av att installera baracker åt Harjurinteen koulu och Loviisan lukio i augusti 2018 som utlovat. Eftersom företaget meddelar att de första barackerna anländer först i oktober utreder Lovisa stad skyndsamt alternativa lokaler för början av läsåret.

Bildningscentralen och tekniska centralen jobbar för högtryck för att hitta lämpliga lokaler åt elever och studerande till skolstarten. På liknande sätt som under våren 2018 sprids skolverksamheten ut på olika håll i staden. Staden meddelar om lokalarrangemangen genast då vi har mer exakt information.

Samtidigt utreds vilket ansvar barackleverantören har i frågan. Enligt leverantören kan den första satsen baracker installeras i oktober och november 2018. Enligt den information som leverantören har gett Lovisa stad kan företaget inte alls leverera en del baracker enligt offertvillkoren.

Vid Gamla Stranden där barackerna ska uppföras pågår markbyggnadsarbetet, som övervakas av en miljökonsult. Staden ser till att all mark som avlägsnas under byggets gång sorteras och placeras på vederbörligt sätt.