Harjurinteen koulun uusi osa tyhjennetään ja korjataan

Loviisan kaupunginhallitus päätti 3.4.2018, että Harjurinteen koulun uuden puolen toiminta, eli kaikki oppilaat ja koko henkilökunta, siirretään muihin tiloihin. Liikuntasali ja ruokasali ovat toistaiseksi käytössä.

Noin sata oppilasta on jo siirtynyt Valkon kouluun ja Satamataloon. Uudet toimenpiteet koskevat noin 115 oppilasta.

Ensisijaisesti pyritään löytämään tiloja lähellä koulua. Väistötilojen löytämiseen ja toiminnan siirtämiseen arvioidaan menevän muutamia viikkoja. Koulutoiminnan siirtäminen tehdään oppilaiden ja henkilökunnan terveyden ja työrauhan varmistamiseksi, kunnes koulu on korjattu.

Samalla jatkuvat koulun uuden puolen rakenteiden tutkimukset, joiden tuloksista tiedotamme heti niiden valmistuttua.

Syksyllä parakkeihin

Koulun arvioidaan pysyvän suljettuna enintään syyslukukauden alkuun 2019. Aikataulu varmistuu vasta siinä vaiheessa, kun kaupungilla on kaikki tutkimustulokset ja tieto niiden perusteella tehtävistä korjauksista.

Kaupunki varautuu tässä vaiheessa parakkikoulun järjestämiseen lukuvuodeksi 2018–19. Koulun uusi osa korjataan, ja neuvottelut korjaustöistä ja niiden kustannuksista jatkuvat kaupungin ja urakoitsijan välillä.

Vanhan puolen tutkimukset jatkuvat

Rakennetutkimukset jatkuvat myös koulun niin sanotulla vanhalla puolella, joka on yläasteikäisten oppilaiden ja Loviisan lukion opiskelijoiden käytössä. Tuloksia saadaan huhtikuun aikana, jonka jälkeen päätetään jatkotoimenpiteistä. Myös tästä tiedotetaan raportin valmistuttua. Koulun vanhassa osassa toiminta jatkuu toistaiseksi.