Nya delen av Harjurinteen koulu töms och renoveras

Lovisa stadsstyrelse beslöt den 3.4.2018 att verksamheten i den nya delen av Harjurinteen koulu, det vill säga alla elever och hela personalen, flyttas till ersättande lokaler. Gymnastiksalen och matsalen är i bruk tillsvidare.

Cirka hundra elever har redan flyttat till Valkon koulu och Hamnhuset. De nya åtgärderna gäller cirka 115 elever.

I första hand strävar staden efter att hitta lokaler i närheten av skolan. Det tar enligt uppskattning några veckor att hitta andra lokaler och förflytta verksamheten. Skolverksamheten flyttas för att garantera elevernas och personalens hälsa och arbetsro tills skolan är reparerad.

Samtidigt fortsätter undersökningarna av konstruktionerna i den nya delen och vi informerar om resultaten när de är klara.

Baracker till hösten

Skolan uppskattas vara stängd högst till början av höstterminen 2019. Tidtabellen fastställs först då staden har alla undersökningsresultat och information om vilka åtgärder som krävs.

Staden förbereder sig ändå i detta skede för att arrangera baracker för eleverna för läsåret 2018–19. Skolans nya del repareras och staden och byggentreprenören fortsätter förhandla reparationerna och kostnaderna för dem.

Undersökningarna i gamla delen fortsätter

Undersökningarna av konstruktionerna fortsätter även i skolans så kallade gamla del, som används av elever i högstadieåldern och studerande vid Loviisan lukio. Rapporten kommer inom april och utgående från dem fattar staden beslut om fortsatta åtgärder. Då informerar vi även om vad rapporten visar. I skolans gamla del fortsätter verksamheten tillsvidare.