Harjurinteen koulun vanhan osan korjaaminen mahdollista

harjurinteen koulun vanha osa Den gamla delen av Harjurinne skolan

Loviisan keskustassa sijaitsevan Harjurinteen koulun ja Loviisan lukion 1950-luvulla rakennettu vanha osa on joko peruskorjattava tai purettava ja korvattava uudella rakennuksella. Peruskorjauksessa koulu riisuttaisiin lähes kokonaan. Samalla avautuisi mahdollisuus rakennuksen toiminnallisuuden parantamiseen. Katso videotallenne yleisötilaisuudesta 23.10.!

Koulun vanhan osan tulevaisuus tulee kaupunginhallituksen päätettäväksi 30.10.2018. Ratkaisua siirrettiin eteenpäin viikolla, jotta yleisöllä olisi mahdollisuus tutustua peruskorjaussuunnitelmiin. Suunnitelmat esitellään yleisötilaisuudessa koulun ruokasalissa 23.10. kello 18.

Tekninen lautakunta päätti lokakuun alussa äänin 6-3 ehdottaa kaupunginhallitukselle peruskorjausta uudisrakennuksen sijaan. Peruskorjauksen hinta on noin 6 miljoonaa euroa, uuden koulun rakentaminen maksaisi arviolta yli kaksi kertaa enemmän, eli 14 miljoonaa. Vanhan rakennuksen peruskorjaus kestäisi noin 2 vuotta, vanhan purkaminen ja uuden rakentaminen noin 4 vuotta.

Uudet pinnat ja parempi toimivuus

Peruskorjaukseen kuuluisi esimerkiksi lattiarakenteiden, väliseinien ja liikuntasalin näyttämön purkaminen kokonaan. Myös kaikki liimat ja pinnoitteet poistettaisiin. Jäljelle jäävät rakennusosat puhdistettaisiin mekaanisella menetelmällä.

Uusien lattiarakenteiden kuivuttua lattiat pinnoitettaisiin polyuretaanipinnoituksella tai keraamisilla laatoilla. Vesikatto ja vesikaton rakenteet uusittaisiin. Rakennukselle rakennettaisiin sääsuoja ennen purkutöiden alkamista. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauteen ja sisätilojen loppusiivoukseen kiinnitettäisiin erityistä huomiota.

Peruskorjauksen yhteydessä parannettaisiin myös koulun toiminnallisuutta. Näin rakennus täyttäisi 2020-luvun opetuksen vaatimukset. Rakennuksen korjaussuunnitelman on tehnyt Ramboll Oy.

Ramboll Oy:n materiaalia (PDF):

Tapani Moilasen (Ramboll) esitys yleisötilaisuudessa 23.10.2018

Työlista

Yleisötilaisuus 23.10. videoidaan ja se on jälkikäteen katsottavissa Loviisan kaupungin verkkosivuilla. Suunniteltu suora lähetys ei valitettavasti toteudu yhteysongelmien takia.