Möjligt att reparera gamla delen av Harjurinteen koulu

harjurinteen koulun vanha osa Den gamla delen av Harjurinne skolan

Den gamla delen av Harjurinteen koulu och Loviisan lukio i Lovisa centrum måste antingen grundrenoveras eller rivas och ersättas med ett nytt skolhus. En grundrenovering av det på 1950-talet byggda skolhuset skulle inebära att byggnaden skalas nästan till stommen. Samtidigt skulle man kunna förbättra husets funktionalitet. Se videosändning från en infotillställning den 23.10!

Framtiden för skolans äldre del bestäms på stadsstyrelsens möte den 30.10.2018. Frågan flyttades framåt med en vecka för att ge publiken en chans att bekanta sig med grundrenoveringsplanerna. Planerna presenteras på en publiktillställning i skolans matsal den 23.10 klockan 18.

Tekniska nämnden beslöt i början av oktober med rösterna 6-3 att föreslå för styrelsen att huset renoveras istället för att rivas. Priset på en grundrenovering är ungefär 6 miljoner euro, medan en ny skola skulle kosta enligt beräkning mer än dubbelt så mycket, det vill säga 14 miljoner euro. En grundrenovering skulle ta cirka 2 år, medan en rivning och ett nybygge skulle färdigställas på 4 år.

Nya ytor och bättre funktionalitet

En grundrenovering skulle innebära bland annat att man avlägsnar golvkonstruktioner, mellanväggar och scenen i gymnastiksalen. Även alla lim och ytmaterial skulle tas bort. De delar av byggnaden som lämnas skulle rengöras mekaniskt.

När de nya golvkonstruktionerna är torra skulle de få en polyuretanyta eller keramiska kakel. Yttertaket och dess konstruktioner skulle förnyas. Byggnaden skulle väderskyddas innan rivningsarbetet inleds. Extra uppmärksamhet skulle fästas vid slutstädningen och ventilationssystemets renhet.

En grundrenovering skulle även öppna möjligheten för förbättring av funktionerna i skolan så att byggnaden uppfyller de krav som ställs på undervisning på 2020-talet. Renoveringsplanen har gjorts av Ramboll Oy.

Ramboll Oys material (PDF, på finska):

Tapani Moilanens (Ramboll) presentation 23.10.2018

Åtgärdslista

Infotillställningen den 23.10.2018 videofilmas och kan ses i efterhand på Lovisa stads webbplats. Den ursprungliga planen att sända direkt från tillställningen kan tyvärr inte förverkligas på grund av kontaktproblem.