Harjurinteen ruokasalin lattia uusitaan, Johtajantien väistötilan sisäilmaa tutkitaan

Loviisan keskustassa sijaitsevan Harjurinteen koulun uuden puolen ruokasalin lattia uusitaan varotoimenpiteenä. Koulun väistötiloissa Johtajantiellä eli entisessä Edupolissa parannetaan sisäilmaa eri tavoin.

Harjurinteen koulun uudella puolella sijaitsevan ruokasalin sisäilmamittauksissa ei ole löytynyt raja-arvoja ylittäviä haitta-aineita. Lattia on kuitenkin päätetty vaihtaa varotoimenpiteenä salin käyttäjien ilmoittamien terveysoireiden vuoksi.

Ruokasalin uudeksi lattiapinnaksi on valikoitunut sama massapinnoite kuin koulun uusittavissa luokkatiloissa. Myös liikuntasalin viereiset pukutilat ja suihkut saavat uudet lattiat.

– Suihkuihin joudutaan asentamaan muovimatto, sillä väestönsuojana toimivaa tilaa ei voi laatoittaa ja massapinnoite saattaisi olla ongelmallinen kosteudenhallintaa ajatellen, Loviisan kaupungin tilapäällikkö Antti Kinnunen toteaa.

Lattiapinnat vaihdetaan kesäloman 2019 aikana.

Johtajantien väistötiloja tutkitaan ja korjataan

Harjurinteen koulun osoitteessa Johtajantie 12 sijaitsevien väistötilojen eli entisen Edupolin rakennuksen omistaja on tehnyt sisäilman seurantamittauksia rakennuksessa. Ainoa poikkeava löydös on yksittäinen porrastilasta löytynyt kostea kohta. Kokonaistulokset viittaavat kuitenkin siihen, että vesivahingon kärsineen porrastilan korjaus on onnistunut.

Kesällä 2019 rakennuksen ilmanvaihtoa parannetaan. Toisen kerroksen ilmanvaihto puhdistetaan ja koulun käyttöön syksyllä siirtyvään luokkahuoneeseen rakennetaan uusi ilmanvaihto.

Rakennuksen viime talvena vuotanut vesikatto on korjattu väliaikaisesti ja rakennuksen omistajatahon mukaan vesikaton korjausurakkaa valmistellaan.

Väistötilojen oloja parannetaan

Harjurinteen koulun monialaisen sisäilmatyöryhmän kokouksessa ennen pääsiäistä käsiteltiin koulun väistötiloista saatua käyttäjäpalautetta ja palautteen perusteella tehtyjä toimenpiteitä.

Temporentin parakeissa on säädetty ilmanvaihtoa ja Satamatalossa muutettu siivousrutiineja. Esikoulun ja pienluokkien tiloissa Degerbynkadulla on tehostettu ja muutettu siivousta, uusittu huonekaluja ja tekstiilejä sekä parannettu ilmanvaihtoa ja lämmitysverkkoa. Alakoulun alimpien luokkien sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan tiloissa Itäisellä Tullikadulla ilmanvaihtolaitteet ovat kunnossa, mutta alun perin suunniteltu pienemmälle käyttäjämäärälle. Kosteutta tai liian suuria hiilidioksidiarvoja ei ole löytynyt.

Harjurinteen koulun uudemman osan remontti jatkuu syksyyn asti. Tämänhetkisen arvion mukaan alakouluikäiset pääsevät muuttamaan takaisin rakennukseen syysloman jälkeen, eli lokakuussa 2019. Rakennuksen vanhemman osan peruskorjaus on suunnitteluvaiheessa.