Harjurinteen koulu får nytt matsalsgolv, inneluften undersöks på Direktörsvägen

Matsalens golv förnyas som en säkerhetsåtgärd i den nyare delen av Harjurinteen koulu i Lovisa centrum. I de tillfälliga lokalerna på Direktörsvägen, det vill säga tidigare Edupoli, förbättras inneluften på olika sätt.

I de inneluftsmätningar som gjordes i Harjurinteen koulus matsal under vårvintern hittades inga gränsöverskridande mängder skadliga ämnen. Eftersom de som använder salen har meddelat om symptom som påverkar hälsan har man ändå beslutat att byta golvet för säkerhets skull.

Den nya golvytan får samma massa som i de klassrum som förnyas i skolan. Dessutom förnyas golven i omklädningsrummen och duscharna i anslutning till gymnastiksalen.

– Duscharna måste ha plastmatta, eftersom man inte kan kakla ett utrymme som används som befolkningsskydd och massan skulle kunna vara problematisk ur fuktsynvinkel, konstaterar Lovisa stads lokalchef Antti Kinnunen.

Golvytorna byts ut under sommarlovet 2019.

Direktörsvägens lokaler granskas och repareras

Ägaren till de tillfälliga lokaler som Harjurinteen koulu använder på Direktörsvägen 12 (före detta Edupoli) har gjort uppföljningsmätningar av inneluften i lokalerna. Det enda avvikande som hittades var ett enskilt fuktigt ställe i trappuppgången. Helhetsresultatet tyder ändå på att reparationen av den vattenskada som drabbade trappuppgången har lyckats.

Byggnadens ventilation förbättras under sommaren 2019. Ventilationen på andra våningen rengörs och i ett nytt klassrum som skolan tar i bruk i höst byggs ny ventilation.

Yttertaket som läckte i vintras har reparerats tillfälligt och byggnadens ägare meddelar att entreprenaden för den egentliga reparationen förbereds som bäst.

Omständigheterna förbättras

Harjurinteen koulus mångprofessionella inneluftsgrupp möttes före påsk för att behandla den användarrespons som har kommit om skolans tillfälliga lokaler och vad som har gjorts på basis av responsen. Ventilationen i Temporents baracker har justerats och städningsrutinerna i Hamnhuset ändrats.

I förskolans och smågruppernas lokaler på Degerbygatan har städningen effektiverats och förändrats, textiler och möbler förnyats samt ventilationen och värmesystemet förbättrats. På Östra Tullgatan där lågstadiets lägsta klasser samt för- och eftermiddagsverksamheten håller hus är ventilationsapparaterna i skick. Däremot är de ursprungligen planerade för färre användare. Varken fukt eller för höga koldioxidvärden har hittats.

Reparationerna i den nyare delen av Harjurinteen koulu fortsätter till hösten. Enligt nuvarande uppskattning kan lågstadieeleverna flytta in i byggnaden efter höstlovet, det vill säga i oktober 2019. Saneringen av den äldre delen är i planeringsskedet