Hemgårdenin purkutyöt alkavat

Loviisan kaupungin entisen palvelutalo Hemgårdenin purkaminen alkaa 14.1.2019. Tämän vuoksi alue aidataan työmaa-alueeksi.

Työmaa-alueella ei turvallisuussyistä saa liikkua ilman lupaa. Purkutöiden takia tontin kautta kulkeva läpiajoreitti katkaistaan. Purku-urakoitsija on Ykkösrakenne Oy.

Pernajan kirkonkylässä sijaitsevan entisen palvelutalo Hemgårdenin tilalle rakennetaan viereisen palvelutalo Onnelan laajennus.