Nu rivs Hemgården

Rivningen av Lovisa stads före detta servicehem Hemgården inleds den 14.1.2019. Området blir byggarbetsplats och avgränsas med staket.

Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att röra sig på området utan lov. På grund av rivningen stängs den genomfart som går genom tomten. Entreprenör är Ykkösrakenne Oy.

Det före detta servicehemmet Hemgården finns i Pernå kyrkoby i Lovisa. På den gamla byggnadens plats ska man utvidga det närliggande servicehemmet Lyckan.