Hyvä rahtivuosi Loviisan satamassa

Loviisan sataman liikennemäärät kasvoivat toista vuotta peräkkäin. Kokonaistavaraliikenne vuonna 2018 oli 756 000 tonnia, mikä on peräti 14 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Viennin ja kauttakulkuliikenteen määrät kasvoivat selvästi, ja tuonti pysyi vakaalla tasolla.

– Transitosta on kehittymässä tärkeä osa liikennettä. Se näkyy myös junaliikenteen vilkastumisena, kertoo Loviisan Satama Oy:n toimitusjohtaja Tiina Vepsäläinen tyytyväisenä.

Loviisan sataman päävientituotteita ovat sahatavara ja vilja, mutta suurin kasvu löytyi kuitupuusta, jonka määrä 14-kertaistui edellisestä vuodesta.

– Näen hyödyllisenä myös lastien monipuolistumisen. Erityisesti erilaisia kiertotalouteen liittyviä lasteja on kulkenut Loviisan sataman kautta selvästi entistä enemmän, Vepsäläinen kertoo.

Myös sataman liiketoimintaympäristö kehittyi edelleen positiivisesti. Esimerkiksi Suomen Viljava Oy jatkoi investoimista Loviisan sataman alueella sijaitseviin viljavarastoihinsa ja vastaanottolaitteistoihinsa.

Loviisan sataman liikevaihto vuonna 2018 nousi 1,4 miljoonaan euroon, mikä on 15 prosentin nousu edellisvuodesta. Satama jakaa yli 100 000 euroa osinkona omistajilleen.

Loviisan Satama Oy on erikoistunut mekaaniseen metsäteollisuuteen ja irtolasteihin. Sataman päävientituotteita ovat sahatavara ja vilja. Tuonti koostuu pääasiassa sementistä. Vuoden 2017 alusta lähtien Helsingin Satama on omistanut 60 prosenttia Loviisan satamayhtiöstä. Yhtiön toinen omistaja 40 prosentin osuudella on Loviisan kaupunki.