Lovisa hamn hade ett gott fraktår

Trafikmängderna i Lovisa hamn växte för andra året i rad. Helhetsgodstrafiken 2018 uppgick till 756 000 ton, en ökning på hela 14 procent från året innan.

Mängden export och genomfartstrafik växte klart och importen hölls på en stabil nivå.

– Transito utvecklas till en viktig del av trafiken. Det syns också i en livligare tågtrafik, berättar en nöjd Tiina Vepsäläinen, vd för Lovisa Hamn Ab.

Lovisa hamns viktigaste exportprodukter är virke och säd, men fiberträ står för den största tillväxten. Exporten av fiberträ 14-faldigades från 2017 till 2018.

– Mångsidigare last är ett positivt fenomen i mina ögon. Speciellt mängden laster som förknippas med cirkulär ekonomi har ökat klart i vår hamntrafik, säger Vepsäläinen.

Även hamnens verksamhetsmiljö fortsatte att utvecklas i positiv riktning under 2018. Till exempel Suomen Viljava Oy fortsatte att investera i sina sädförråd och sin mottagningsutrustning på hamnområdet.

Lovisa hamns omsättning ökade till 1,4 miljoner euro år 2018, en höjning på 15 procent från föregående år. Hamnen ger över 100 000 euro i aktieutdelningar till sina ägare.

Lovisa Hamn Ab har specialiserat sig på mekanisk skogsindustri och lösgods. Hamnens huvudexportvaror är virke och säd, medan importen består i huvudsak av cement. Från och med början av 2017 äger Helsingfors hamn 60 procent av Lovisa hamnbolag. Bolagets andra ägare med en andel på 40 procent är Lovisa stad.