Kaupungin kiinteistönpito siirtyy yhtiöön

Loviisan kaupunkikonsernin kiinteistöjä huoltaa jatkossa Loviisan Kiinteistöhuolto Oy.

Loviisan Asuntojen tytäryhtiön henkilökuntaan kuuluu 17 aiemmin kaupungin palveluksessa ollutta kiinteistönhoidon ammattilaista. Yhtiö keskittyy yksinomaan kaupunkikonsernin kiinteistöjen hoitoon.

Uuden yhtiön palvelukseen siirtyy huhtikuun 2019 alussa vanhoina työntekijöinä seitsemän kiinteistönhoitajaa, kahdeksan huoltotyöntekijää ja yksi työnjohtaja sekä asuntosihteeri. Loviisan Kiinteistönhuolto on Loviisan Asunnot Oy:n tytäryhtiö, Loviisan Asunnot taas on Loviisan kaupungin omistuksessa.

Hyväksyttiin valtuustossa lisäyksin

Suunnitelma siirtää kiinteistönpito tytäryhtiöön sisältyy Loviisan kaupungin organisaatiomuutokseen, ja se hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 20.3.2019.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaksi asian yhteydessä esitettyä toimenpidealoitetta:

Valtuusto edellyttää, että sille esitetään tiedoksi uuden yhtiön avaava tase ja ensimmäisen, jatketun tilikauden toimintasuunnitelma ja budjetti.

Tämän lisäksi valtuusto lisäsi päätökseen edellytyksen, että kun kiinteistönhuolto- ja kiinteistönhoitosopimusta uuden yhtiön kanssa tarkennetaan, käsitellään myös elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan kokouksessa esillä ollut liite huolellisesti.