Stadens fastighetsskötsel flyttar till bolag

Lovisa Fastighetsservice Ab ansvarar i fortsättningen för stadskoncernens fastigheter.

Personalen i detta Lovisa Bostäder Ab:s dotterbolag består av 17 proffs inom fastighetsskötsel som tidigare arbetade i stadens tjänst. Bolaget fokuserar enbart på skötseln av stadskoncernens fastigheter.

Sju fastighetsskötare, åtta underhållsarbetare och en arbetsledare samt bostadssekreteraren övergår som gamla anställda i bolagets anställning i början av april 2019. Lovisa Fastighetsservice Ab är Lovisa Bostäder Ab:s dotterbolag. Lovisa bostäder ägs i sin tur av Lovisa stad.

Godkändes i fullmäktige med tillägg

Planen att flytta fastighetsskötseln till ett dotterbolag är en del av Lovisa stads organisationsförändring och godkändes i stadsfullmäktige den 20.3.2019.

Stadsfullmäktige godkände två åtgärdsmotioner som framfördes i samband med ärendet:

Fullmäktige förutsätter att det nya bolagets ingående balans och verksamhetsplan samt budget för den första förlängda räkenskapsperioden framläggs för fullmäktige.

Dessutom förutsätts att den bilaga som har varit tillgänglig på näringslivs- och infrastrukturnämndens möte behandlas noggrant då avtalet om fastighetsservice och -skötsel preciseras med det nya bolaget.