Kaupungin tilojen radonpitoisuudet tarkasteluun

Loviisan kaupungin rakennusten radonpitoisuudet mitataan kevättalven aikana. Kyseessä on Säteilyturvakeskuksen tehovalvontakampanja Taipalsaaren ja Loviisan alueella.

Näytepurkkeja on yhteensä 210 kappaletta. Ne sijoitetaan kaikkiin tiloihin, joissa työskentelee kaupungin työntekijöitä. Edellisen kerran kaupungin tiloissa tehtiin radonmittauksia vuonna 2012. Silloin mitattiin päiväkotien ja koulujen radonpitoisuuksia.

Mittaustulokset saadaan maaliskuussa, ne ovat julkisia ja julkaistaan kaupungin verkkopalvelussa. Jos radonpitoisuudet jossain tilassa ylittävät sallitun rajan, ryhtyy Loviisan kaupunki korjaustoimenpiteisiin.

Radon on sisäilmassa esiintyvä hajuton ja näkymätön radioaktiivinen kaasu, jota syntyy jatkuvasti kallio- ja maaperässä olevan uraanin hajotessa. Maaperästä radonpitoinen ilma pääsee sisäilmaan rakennuksen alapohjassa olevien rakojen kautta. Pitkäaikainen altistuminen korkealle radonpitoisuudelle lisää merkittävästi riskiä sairastua keuhkosyöpään, kerrotaan STUKin verkkopalvelussa.

Lue lisää STUKin verkkopalvelussa