Kaupunginhallitus päätti kiinteistökaupoista

Loviisan kaupunginhallitus teki kokouksessaan maanantaina 12.3.2018 useita kiinteistöihin liittyviä päätöksiä. Aiheina olivat muun muassa Määrlahdessa sijaitsevan entisen ruokakaupan osto ja rakennuspaikan hankinta Vanhankylän ambulanssivarikkoa varten.

Loviisan kaupunki on tutkinut vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja valtatie 7:n varteen Vanhaankylään rakennettavalle ambulanssivarikolle ja liityntäpysäköintipaikalle. Esityslistan mukaan kaupunki oli vuokraamassa maata moottoritien eteläpuolelta Varuboden-Oslalta.

Ehdotusta kuitenkin muutettiin kokouksen aikana, sillä kaupunki ja yksityinen tontinomistaja ovat päässeet sopimukseen moottoritien pohjoispuolella sijaitsevan tontin ostamisesta. 11 140 neliömetrin kokoinen tontti sijaitsee Helsingin suuntaan menevän moottoritien liittymiskaistan ja sillä sijaitsevan bussipysäkin vieressä. Kauppahinta on 140 000 euroa.

Määrlahden entinen kauppa kaupungin omistukseen

Loviisan kaupunki ostaa Määrlahdessa sijaitsevan entisen ruokakauppakiinteistön osoitteessa Saaristotie 2. Kiinteistön pinta-ala on noin 9 500 neliömetriä, ja vuonna 1977 rakennetussa kaupassa on yhteensä 2 000 neliötä liiketilaa. Kauppahinta on kaupunginhallituksen päätöksen mukaan 240 000 euroa.
Loviisanlahden itärannan uusittavan asemakaavan eri hahmotelmissa on esitetty liikennejärjestelyitä, jotka edellyttäisivät Saaristotien siirtämistä itään kyseisen kiinteistön läpi. Kaupunki ostaa kiinteistön kaavoitustyön helpottamiseksi.

Ruukin yläpaja kaupungille eurolla

Strömforsin ruukissa sijaitsevan niin sanotun yläpajan omistajuus siirtyy Loviisan kaupungille yhdellä eurolla, edellyttäen että myyjä eli Senaatti-kiinteistöt hyväksyy kaupan. Noin 440 neliön suuruinen rakennus on suojeltu ja pitää sisällään ison ja pienen sepänpajan. Isommassa pajassa sijaitseva vesivasara vaatii korjausta, jotta suosittuja taontanäytöksiä voitaisiin jatkaa.

Paja ja vesivasara kuuluvat päänähtävyyksiin ruukkialueella, joka houkuttelee noin 10 000 kävijää joka vuosi. Kaupunginhallitus esittääkin kaupunginvaltuustolle, että vesivasaran korjaukseen myönnetään 55 000 euron lisämääräraha.

Vuokratalo purkuun?

Maanantaisessa kokouksessaan kaupunginhallitus päätti myös kannattaa teknisen lautakunnan ehdotusta purkaa toinen Myrskylänkatu 10:ssä sijaitsevista vuokrataloista. Ehdotuksen taustalla on valtuustoaloite ja se käsiteltiin teknisessä lautakunnassa 22.2.2018.

Aikoinaan tilapäiseksi rakennettu talo on huonossa kunnossa ja purkamisen myötä korjaukset voidaan keskittää toiseen tontilla sijaitsevaan taloon. Tulevaisuudessa myös toinen talo on purettava. Hallitus lisäsi päätökseen lauseen siitä, että perusturvakeskus kytketään asiaan, jotta purettavan talon asukkaille löydetään korvaavat asunnot ennen purkua. Ehdotus menee vielä kaupunginvaltuuston päätettäväksi.