Stadsstyrelsen fattade beslut om fastighetsaffärer

Stadsstyrelsen i Lovisa fattade flera beslut om fastigheter på sitt möte måndagen den 12.3.2018 På ärendelistan fanns bland annat köpet av den före detta mataffären i Märlax och anskaffandet av byggplats för en ny ambulansdepå i Gammelby.

Lovisa stad har undersökt platser som lämpar sig för en ambulansdepå som byggs invid riksväg 7 i Gammelby. På samma tomt byggs även en anslutningsparkeringsplats. Förslaget i föredragningslistan var att staden arrenderar ett markområde söder om motorvägen av Varuboden-Osla.

Förslaget ändrades under mötet sedan stadens förhandlingar med en privat tomtägare lett till resultat. Stadsstyrelsen beslöt att köpa en 11 140 kvadratmeter stor tomt norr om motorvägen till ett pris på 140 000 euro. Tomten finns intill motorvägsanslutningen och dess busshållplats i riktning mot Helsingfors.

Före detta mataffären i Märlax i stadens ägo

Lovisa stad köper den före detta mataffärsfastigheten på Skärgårdsvägen 2 i Märlax. Fastigheten är cirka 9 500 kvadratmeter stor och den 1977 byggda mataffären består av sammanlagt 2000 kvadratmeter affärslokaler. Köpesumman är enligt stadsstyrelsens beslut 240 000 euro.
I skisser som har ritats till den nya detaljplanen för den östra sidan av Lovisaviken föreslås trafikarrangemang som förutsätter att Skärgårdsvägen flyttas österut genom fastigheten i fråga. Staden köper fastigheten för att underlätta planeringsarbetet.

Övre smedjan i stadens ägo för en euro

Den så kallade övre smedjan i Strömfors bruk blir Lovisa stads för en euro, förutsatt att säljaren Senatsfastigheterna godkänner köpet.
Den cirka 440 kvadratmeter stora byggnaden är skyddad och omfattar en liten och en större smedja. Vattenhammaren i den större smedjan kräver reparation för att kunna användas i smidesuppvisningar, som har varit populära bland turister.

Smedjan och vattenhammaren hör till de museala huvudattraktionerna på området, som lockar cirka 10 000 besökare per år. Därför föreslår stadsstyrelsen för stadsfullmäktige att fullmäktige reserverar 55 000 euro för reparation av hammaren.

Hyreshus jämnas med marken?

På sitt möte på måndagen beslöt stadsstyrelsen även att understöda tekniska nämndens förslag att riva ett av två hyreshus på Mörskomgatan 10. Bakom förslaget ligger en fullmäktigemotion som behandlades i tekniska nämnden den 22.2.2018.

Huset byggdes i tiderna som en tillfällig lösning och det är i dåligt skick. Genom att riva det ena huset kan reparationsinsatserna fokuseras på det andra huset på tomten. I framtiden bör även det andra huset rivas. Stadsstyrelsen lade till en mening om att koppla in grundtrygghetscentralen för att hitta ersättande hem till invånarna i huset som ska rivas. Frågan går till följande till stadsfullmäktige.