Kaupunginjohtaja: Satama on erittäin tärkeä Loviisalle

Valkon sataman opastetaulu Valkom hamnskylt

Turun yliopiston tutkimuksen mukaan Loviisan satama on merkittävä taloudellinen toimija itäisellä Uudellamaalla. Satama on tärkeä kaupungille työllisyyden ja kaupan kannalta, kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom toteaa.

Loviisan Satama Oy:n sekä satamatoimintaan liittyvien yritysten ja toimijoiden kokonaistyöllisyysvaikutus oli 282 henkilötyövuotta vuonna 2018, ilmenee Turun yliopiston Brahea-keskuksen toteuttamasta tutkimuksesta. Toimijat tuottivat liikevaihtoa yhteensä 24,2 miljoonaa euroa ja kunnallisverokertymää vuoden 2017 arvion mukaan noin 1,8 miljoonaa euroa.

– Satama on Loviisan kaupungille erittäin tärkeä työllisyyden, kaupan, logistiikan ja perinteidenkin takia. Loviisa on aina elänyt merestä ja kaupankäynnistä, kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom kertoo.

Oker-Blomin mukaan Loviisan roolia kaupankäynnin solmukohta, jota aiotaan jatkossa vahvistaa.

– Siihen kuuluu luontevasti hyvin toimiva satama, jota halutaan kasvattaa.

Satamatoiminnasta syntyy jonkin verran lähiympäristöön vaikuttavaa melua ja valoa.

– Terveydellistä riskiä sataman toiminnasta ei ole ja haittavaikutukset ympäristölle minimoidaan kaikin keinoin, vaikka olemmekin hyvin ympäristöluvan puitteissa. Kaupunki ei suosi eikä syrji satamaa tai sen läheisyydessä asuvia. Yhteiselon on kuitenkin toimittava siten, ettei kenellekään synny kohtuuttomia haittoja.

Loviisan Sataman tiedote

Loviisan satama on erikoistunut mekaaniseen metsäteollisuuteen ja irtolasteihin. Päävientituotteita ovat sahatavara ja vilja, tuonti koostuu pääasiassa sementistä. Loviisan satamayhtiön omistavat Helsingin Satama (60 %) ja Loviisan kaupunki (40 %).