Stadsdirektören: Hamnen mycket viktig för Lovisa

Valkon sataman opastetaulu Valkom hamnskylt

Enligt Åbo universitets studie är Lovisa hamn en betydande ekonomisk aktör i östra Nyland. Hamnen är viktig för staden med tanke på sysselsättning och handel, konstaterar stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

Lovisa Hamn och de företag och aktörer som länkas till hamnverksamheten hade en total sysselsättningseffekt på 282 årsverken år 2018, visar en studie gjord av Brahea-centret vid Åbo universitet. Aktörerna producerade en omsättning på sammanlagt 24,2 miljoner euro och 1,8 miljoner euro i kommunalskatteinkomster enligt uppskattningen för 2017.

– Hamnen är väldigt viktig för Lovisa stad med tanke på sysselsättning, handel, logistik och även tradition. Lovisa har alltid levt av havet och av handel, berättar stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

Enligt Oker-Blom ska Lovisas roll som en knutpunkt för handel stärkas i framtiden.

– En naturlig del av det här är en välfungerande hamn, som vi vill utvidga.

Hamnverksamheten föder en del oljud och ljus i sin näromgivning.

– Hamnverksamheten utgör ingen hälsorisk och följderna för miljön minimeras med alla tillgänliga metoder trots att vi är väl inom gränserna för miljölovet. Staden varken favoriserar eller diskriminerar hamnen eller dens grannar. Samexistensen måste ändå fungera så att ingen drabbas av oskäliga olägenheter.

Lovisa hamns meddelande (på finska)

Lovisa hamn har specialiserat sig på mekanisk skogsindustri och lösgods. Huvudexportvaror är sågvaror och säd, medan importen i huvudsak består av cement. Lovisa hamnbolag ägs av Helsingfors Hamn (60 %) och Lovisa stad (40 %).