Kaupunki ilmaisi huolensa Hardomintien kunnosta

Sekä Loviisan kaupungin päättäjät ja virkamiehet että Liljendalin asukkaat ja yrittäjät ovat huolissaan Hardomintien kunnosta. ELY-keskus ei ole vielä tehnyt päätöstä siitä, päällystetäänkö tie vuonna 2018. Sen sijaan Valkoon on lähes varmasti tulossa kevyen liikenteen väylä ensi vuonna.

Tienumeroilla 1761, 1671 ja 11891 Liljendalista Loviisaan kulkevaa tietä käytetään koulukuljetuksiin, työmatkaliikenteeseen, tavarankuljetuksiin ja läpiajoon. Loviisalle on kylien kaupunkina tärkeää huolehtia kylien asukkaiden turvallisuudesta sekä arjen ja yrittämisen sujuvuudesta.

Loviisan kaupunki ja Liljendalin yrittäjäyhdistys kutsuivat Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kunnossapitoyksikön päällikön, Pekka Rajalan, keskustelemaan kaupungin ajankohtaisista tieasioista. Hardomintien lisäksi puheeksi otettiin muun muassa Valkon ja keskustan yhdistävä kevyen liikenteen väylä.

Jalankulkijat vaaravyöhykkeellä

Syyskuun lopulla järjestetyssä tapaamisessa Pekka Rajala kertoi ELY-keskuksen olevan tietoinen Hardomintien kunnon aiheuttamista ongelmista autojen renkaille ja rakenteille. Sen sijaan tien varrella asuvien perheiden huoli liikenneturvallisuudesta tuli hänelle uutena tietona.

Tiellä, jossa autoilijat joutuvat väistelemään kuoppia, liikkuu samanaikaisesti koululaisia ja muita jalankulkijoita.

– Olemme saaneet tiedon siitä, että osa vanhemmista on omakustanteisesti järjestänyt lapsilleen koulukyydin, koska tie koetaan liian vaaralliseksi, kehittämisjohtaja Sten Frondén kertoi. Silloin yhteiskunta ei ole suoriutunut tehtävistään.

Paikkaaminen ei riitä pitkälle

Pekka Rajala pahoitteli tien huonoa kuntoa ja oli samaa mieltä kaupungin edustajien kanssa siitä, ettei tietä voida ylläpitää paikkaamalla enää kovin pitkään. ELY-keskus on selvittänyt eri mahdollisuuksia, mutta nopeita ja helppoja ratkaisuja ei Rajalan mukaan ole. Paikkaamalla tie pyritään pitämään liikennöitävässä kunnossa kunnes sen uudelleenpäällystämiseen saadaan rahoitus.

Yrittäjäyhdistyksen Ted Nybondas kertoi liikenteen tiellä vähenevän koko ajan.

– Liikennöitsijät ja yrittäjät välttävät sen käyttöä. Kun koko tie on noinkin huonossa kunnossa, on paikkaaminen kuin heittäisi rahaa vessanpönttöön.

ELY-keskus ei voinut vielä luvata uutta päällystettä Hardomintielle ensi vuodeksi, sillä rahoituksesta ja kohteista tehdään päätökset vasta loppusyksyllä. Pekka Rajala piti kuitenkin erittäin tärkeänä tietona sitä, että Loviisa on itse asettanut tien ykkösprioriteetiksi. Tieto helpottaa ELY-keskuksen päätöksentekoa vuoden 2018 parannuskohteita suunniteltaessa.

Seuraavaksi keskuksessa mietitään sitä, miten Hardomintien tilannetta voidaan helpottaa pikaisesti esimerkiksi nopeusrajoituksia alentamalla.

Rajala muistutti, että myös autoilijoiden on muistettava sopeuttaa ajonopeutensa vallitseviin olosuhteisiin. Joskus uudelleen päällystetty tie ei ole yhtään turvallisempi, sillä uusi asfaltti houkuttelee ajamaan kovempaa.

Hyviä uutisia Valkon asukkaille

Tapaamisessa keskusteltiin myös kevyen liikenteen väylän rakentamisesta Valkon ja Loviisan keskustan välille.

ELY-keskuksen Pekka Rajalalla oli hyviä uutisia: väylä on Uudenmaan uusien investointien kärjessä vuodelle 2018. Päätökset investointien rahoituksesta tehdään loppusyksystä.

– Listasijoitus paljastaa, että ellei tätä tietä rakenneta, ei rakenneta mitään muutakaan koko Uudenmaan alueella, Rajala muotoili.