Kaupunki sai kolme uutta johtajaa

Loviisan kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan 17.10.2018 uudet johtajat kaupunginkansliakeskukseen, sivistys- ja hyvinvointikeskukseen sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskukseen. Samassa kokouksessa päätettiin myös muun muassa lasten kotihoidontuen kuntalisästä, tuloveroprosentista ja Emil-kodin sulkemisesta.

Loviisan kaupunki läpikäy organisaatiomuutosta, jossa muun muassa perustetaan kolme uutta keskusta kaupungin eri toiminnoille 1.1.2019 alkaen. Uusille keskuksille on syksyn aikana haettu johtajia. Henkilövalinnat on nyt tehty.

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtajaksi valittiin KTM, VTM Joakim Holmström. Holmström on viiden viime vuoden ajan työskennellyt Pohjoismaiden investointipankki NIB:ssä.

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtajaksi valittiin vaaleilla FM Kirsi Kinnunen. Kinnunen on toiminut Ilmajoen kunnan sivistysjohtajana vuodesta 2010. Kinnunen sai äänestyksessä 25 ääntä, Thomas Grönholm 10 ääntä. Grönholm valittiin varahenkilöksi.

Kaupunginkansliakeskuksen johtajaksi valittiin Loviisan kaupungin nykyinen hallintojohtaja Kristina Lönnfors.

Veroprosentti ei nouse, lasten kotihoidon kuntalisä säilyy

Kaupunginvaltuusto päätti myös, että tuloveroprosentti vuodelle 2019 on 19,75, eli sitä ei nosteta. Myöskään kiinteistöveroprosentteihin ei tule muutoksia. Yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,00, vakituisten asuntojen 0,50 ja muiden kuin vakituisten asuntojen 1,20.

Loviisa jatkaa kotihoidon tuen kuntalisän maksamista perheille, jotka hoitavat tarhaikäistä lasta kotonaan. Kuntalisä on 200 euroa kuukaudessa, ja se maksetaan perheen nuorimmasta lapsesta. Kuntalisää ei makseta, jos perhe saa vanhempainpäivärahaa.

Emil-koti suljetaan 2019

Tesjoella sijaitsevan, yhdeksänpaikkaisen tehostetun palveluasumisen yksikön Emil-kodin sulkemisesta vuoden 2019 loppuun mennessä päätettiin valtuuston kokouksessa pitkän keskustelun jälkeen. Vaihtoehtona ehdotettiin Emil-kodin toiminnan jatkamista entisellään vuoteen 2021 asti. Äänestyksessä pohjaehdotus kuitenkin voitti äänin 22-13.

Syyt Emil-kodin sulkemiseen ovat pienen yksikön haavoittuvaisuus ja vaikeasti saavutettava kustannustehokkuus sekä rakennuksen remonttitarpeet. Vakituinen henkilökunta voidaan työllistää kaupungin organisaatiossa ja asukkaille löydetään uusi koti kaupungin omista tai yksityisistä hoitoyksiköistä.