Staden fick tre nya direktörer

Stadsfullmäktige i Lovisa valde på sitt möte den 17.10.2018 nya direktörer för stadskanslicentralen, centralen för bildning och välfärd samt centralen för näringsliv och infrastruktur. På samma möte tog man ställning bland annat till inkomstskattesatsen, kommuntillägget för hemvårdsstöd samt stängning av Emilhemmet.

Lovisa stad går som bäst igenom en organisationsreform. I samband med reformen grundas tre nya centraler för stadens funktioner. Under hösten har staden sökt nya direktörer för centralerna. Nu är personvalen gjorda.

Till direktör för centralen för näringsliv och infrastruktur valdes ekon.mag., pol.mag. Joakim Holmström. De senaste fem åren har Holmström jobbat för Nordiska investeringsbanken (NIB).

Till direktör för centralen för bildning och välfärd valdes genom val fil.mag. Kirsi Kinnunen. Kinnunen har varit bildningsdirektör för Ilmajoki kommun sedan 2010. I valet fick Kinnunen 25 röster, medan Thomas Grönholm fick 10 röster. Grönholm valdes till reservperson för tjänsten.

Till direktör för stadskanslicentralen valdes stadens nuvarande förvaltningsdirektör Kristina Lönnfors.

Skattesatsen stiger inte, hemvårdsstödet bibehålls

Stadsfullmäktige fattade även beslutet att bibehålla inkomstskattesatsen 19,75 även för år 2019. Varken inkomstskattesatsen eller fastighetsskatterna höjs. Den allmänna fastighetsskattesatsen 2019 är 1,00, stadigvarande bostäders 0,50 och andra än stadigvarande bostäder 1,20.

Lovisa fortsätter också att betala kommuntillägg till hemvårdsstödet, som betalas åt familjer vars barn i dagisåldern vårdas hemma. Kommuntillägget är 200 euro i månaden och det betalas för familjens yngsta barn. Kommuntillägg betalas inte om familjen får föräldradagpenning.

Emilhemmet stängs 2019

Emilhemmet är en enhet för effektiverat serviceboende med nio platser i Tessjö. Efter en lång diskussion beslöt fullmäktige stänga Emilhemmet i slutet av 2019. På mötet föreslogs även av enheten fortsätter som förut till 2021, men det ursprungliga förslaget vann i en omröstning med rösterna 22-13.

Orsakerna till att Emilhemmet stängs är att en liten enhet är sårbar och har svårt att uppnå kostnadseffektivitet. Dessutom är byggnaden i behov av renoveringar. Den tillsvidare anställda personalen kan sysselsättas inom stadens organisation och invånarna får ett nytt hem antingen i någon av stadens egna eller privata enheter.