Kielikylpytoiminta alkaa varhaiskasvatuksessa 1.8.2018

Loviisan kaupunki aloittaa kielikylpytoiminnan 1.8.2018, jos ryhmään ilmoittautuu riittävästi lapsia. Kielikylpyryhmään voi hakea jo nyt, mutta varsinainen hakuaika on 12.–25.2.2018. Haku tehdään sähköisesti.

Linkki hakulomakkeeseen löytyy Sähköinen asiointi eVarhaiskasvatus -sivulta.

Kielikylpy on opetusmenetelmä, jossa vierasta kieltä, ”kylpykieltä”, käytetään suunnitelmallisesti lapsen päiväkotiryhmässä. Kylpykielenä on päiväkodin vähemmistökieli. Loviisassa kielikylpykieli on ruotsi.

Kielikylpy perustuu ajatukseen, että lapsi omaksuu kylpykielen samalla tavalla kuin äidinkielen, eli kuulemalla sitä ympäristössään ja käyttämällä sitä todellisissa viestintätilanteissa. Opetus tapahtuu varhaiskasvatuksessa kokonaan kylpykielellä, eli ruotsiksi.

Loviisan kaupunki tarjoaa kielikylpyryhmän lapsille kokopäiväistä varhaiskasvatusta. Ryhmä sijoitetaan Loviisan keskustassa sijaitsevaan suomenkieliseen päiväkotiin. Henkilöstö koostuu lastentarhanopettajasta ja kahdesta päivähoitajasta, joilla kaikilla on kielikylpypedagogiikan osaamista. Ryhmän koko on 15–21 lasta.

4- ja 5 -vuotiaille

Kielikylpyryhmään voivat hakea 4- ja 5 -vuotiaat lapset, joiden äidinkielenä ja kotikielenä ei ole ruotsi. Lapsilta toivotaan läsnäoloa jokaisena arkipäivänä, jotta he pystyvät omaksumaan ruotsin kielen. Jos lapsi on harvoin paikalla, hän ei opi kieltä samassa tahdissa kuin muut lapset.

Uuden kielen oppiminen kestää vuosia, joten toivomuksena on, että lapsi voisi jatkaa kielikylpyopetusta esikoulussa syksyllä 2019. Esikouluryhmässä lapsia on oltava vähintään 12.

Lisätietoja antaa päiväkodinjohtaja Päivi Ahola, 044 565 1084.