Kiinteistön omistaja, tiedä vastuusi lumirallissa

Lumikinokset Raatihuoneen oven edessä

Runsaan lumen tulon jälkeen haluamme muistuttaa, että kiinteistöillä on mahdollisuus käyttää Loviisan kaupungin lumenkaatopaikkaa. Lumen poisto jalkakäytävältä ja lumen pudottaminen katolta on kiinteistön omistajan tehtävä.

Kehotamme nyt kiinteistöjen omistajia huolehtimaan vastuualueellaan olevan lumen poistosta. Kehotus perustuu lakiin kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (1978/669) ja pelastuslakiin (29.4.2011/379).

Kiinteistöt voivat viedä lunta kaupungin lumenkaatopaikalle Rakentajantiellä hintaan 10 euroa per kuorma.

Rakennusten omistajan vastuulla on myös huolehtia lumenpudotuksesta katoilta ja erityisesti kevyiltä katoksilta, ennen kuin lumen paino aiheuttaa vaaraa ihmisille tai rakennukselle.