Fastighetsägare, känn till ditt ansvar i snörallyt

Lumikinokset Raatihuoneen oven edessä

Efter det rikliga snöfallet vill vi påminna fastighetsägare om möjligheten att använda Lovisa stads snötipp. Avlägsnande av snö från trottoarer och hustak är fastighetsägarens uppgift.

Vi uppmanar nu fastighetsägarna att ta hand om avlägsnande av snö på sitt ansvarsområde. Uppmaningen grundar sig på lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden (1978/669) och räddningslagen (2011/379).

Fastigheterna kan föra snö till stadens snötipp på Byggarevägen för 10 euro per lass.

Ägaren har ansvar för att avlägsna snön från byggnaders tak och särskilt från lätta skyddstak innan snöns tyngd innebär fara för människor eller själva byggnaden.