Kouluparakkien sijoittelua Vanhaan Rantaan arvioidaan uudelleen

Harjurinteen vanhan koulun pihaa

Loviisan kaupunki arvioi uudelleen Harjurinteen koulun ja Loviisan lukion väistötilojen sijoittamista Vanhaan Rantaan. Syynä on naapureiden jättämä oikaisuvaatimus. Koulujen muuton kiireellisyyden vuoksi oikaisuvaatimuksen lopputulemaa ei todennäköisesti ehditä odottamaan.

Loviisan kaupunginhallitus ottaa kantaa parakkien sijoitteluun ylimääräisessä kokouksessa keskiviikkona 18.7.2018 kello 17. Tällä hetkellä teknisen keskuksen ja koulutustoimen viranhaltijat selvittävät muita vaihtoehtoja Vanhalle Rannalle. Vaihtoehdot esitellään hallitukselle keskiviikon kokouksessa.

Loviisan kaupunki tiedottaa tarkemmin vaihtoehtoisista järjestelyistä kokouksen jälkeen, mikäli kaupunginhallitus niihin päätyy. Myös Harjurinteen koulun ja Loviisan lukion henkilökuntaa ja oppilaiden huoltajia informoidaan. Vanhaan Rantaan jo sijoitettua infraa, esimerkiksi putkia, voidaan hyödyntää mahdollisessa uudessa rakennuspaikassa.

Vanhan Rannan pohjatöiden yhteydessä maasta löytyi vanhaa rakennusjätettä. Niiden löytymisen riskistä oltiin tietoisia, sillä Vanhaa Rantaa on käytetty maakaatopaikkana. Ely-keskus on ottanut maaperästä näytteitä, joiden tuloksia odotetaan tällä viikolla. Mahdolliset pilaantuneet maa-ainekset vaihdetaan puhtaaseen maahan, eivätkä ne olisi esteenä parakkien rakentamiselle.