Placeringen av skolbaracker vid Gamla Stranden tänks över

Harjurinteen vanhan koulun pihaa

Lovisa stad tänker över beslutet att placera tillfälliga lokaler för Harjurinteen koulu och Loviisan lukio vid Gamla Stranden. Orsaken är en rättelseyrkan som lämnats in av grannarna. Eftersom flyttidtabellen är brådskande har staden sannolikt inte tid att vänta på hur rättelseyrkan utfaller.

Stadsstyrelsen i Lovisa tar ställning till placeringen av barackerna på ett extraordinärt möte onsdagen den 18.7.2018 klockan 17. Som bäst utreder tekniska centralens och utbildningscentralens tjänsteinnehavare alternativ till Gamla Stranden. Alternativen presenteras för styrelsen på onsdagens möte.

Lovisa stad informerar mer om de alternativa lösningarna efter mötet ifall stadsstyrelsen väljer dem. Även personal och vårdnadshavare till eleverna i Harjurinteen koulu och Loviisan lukio informeras om arrangemangen. Den infrastruktur som redan har placerats i Gamla Stranden, till exempel rör, kan vid behov utnyttjas på den nya byggplatsen.

I samband med markarbeten vid Gamla Stranden har byggavfall hittats i marken. Staden var medveten om risken, eftersom Gamla Stranden har använts som jordtipp. Ntm-centralen har tagit markprover och resultaten väntas komma denna vecka. Eventuell förorenad mark byts ut mot rena jordmassor och utgör därför inget hinder för ett barackbygge.