Koulutoiminta, liikunta ja etsivä nuorisotyö saivat merkittävää valtiontukea

Lasten liukumäki leikkipuistossa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Opetushallitus ovat myöntäneet usealle Loviisan sivistyskeskuksen hankkeelle ja toiminnalle merkittävää taloudellista tukea. Muun muassa Rauhalan urheilupuiston kunnostus sai tukea 100 000 euroa.

Valtionavustuksia myönnetään valtakunnallisten hankkeiden paikalliseen toteutukseen. Aluehallintovirasto tukee etsivän nuorisotyön lisäksi liikuntaan ja vapaa-aikaan liittyviä hankkeita. Opetushallitukselta tukea myönnettiin muun muassa opetuksen tasa-arvon ja erityisopetuksen kehittämiseen.

Opetushallitus tukee tasa-arvoa ja kerhoja

Opetushallitus tukee opetuksen tasa-arvoa edistäviä toimenpiteitä ja erityisopetuksen kehittämistä Loviisassa yhteensä 141 684 eurolla vuosina 2018–2019. Tuki kattaa noin 80 prosenttia kuluista.

Opetushallitus tukee Loviisan koulujen kerhotoimintaa 22 000 eurolla tulevan puolentoista vuoden aikana. Summa vastaa noin 70 prosenttia kuluista.

Urheilupuisto ja liikkuva koulu AVI:n kohteina

Aluehallintovirasto on myöntänyt 100 000 euroa Rauhalan urheilupuiston kunnostusta varten. Kokonaiskustannusarvio hankkeelle on 644 000 euroa. Tuki on käytettävä vuoden 2020 loppuun mennessä.

AVI tukee Loviisan etsivää nuorisotyötä vuoden ajan 84 150 eurolla (26.7.2018–31.7.2019). Tämä kattaa noin kolme neljäsosaa toiminnan kustannuksista.

AVI on myös myöntänyt 30 000 euroa Liikkuva koulu/Liikkuva opiskelu -hankkeen toimintaan Loviisassa. Tuki kattaa noin puolet Loviisan Aktiivinen koulupäivä 2018–2019 -hankkeen kustannuksista.

Vapaa-aikatoimen kerhotoiminta sai valtionavustusta 9 500 euroa. Vapaa-aikatoimelle myönnettävä avustus tulee AVI:n mukaan käyttää toukokuun 2019 loppuun mennessä 7–18-vuotiaille tarkoitettuun harrastustoimintaan tai loma-ajan päiväleiritoimintaan.

Vahvistaa lapsille ja nuorille tarjottavia palveluita

Sivistysjohtaja Thomas Grönholm pitää myönnettyjä avustuksia erittäin tervetulleina ja tärkeinä.

– Näiden avulla on mahdollista vahvistaa Loviisan kaupungin panostuksia lapsille ja nuorille tarjottavaan toimintaan, toteaa Grönholm.