Skolverksamhet, motion och uppsökande ungdomsarbete fick betydande statsstöd

Lasten liukumäki leikkipuistossa

Regionförvaltningsverket i Södra Finland och Utbildningsstyrelsen har beviljat betydande ekonomiskt understöd åt bildningscentralens projekt och verksamhet i Lovisa. Bland annat renoveringen av idrottsparken i Fredsby stöds med 100 000 euro.

Statsunderstöd beviljas för lokalt föverkligande av nationella projekt. Regionförvaltningsverket stöder uppsökande ungdomsarbete och olika projekt inom motion och fritid. Utbildningsstyrelsen beviljade stöd bland annat för utvecklandet av specialundervisning och jämlikhet i undervisningen.

Utbildningsstyrelsen stöder jämlikhet och klubbar

Utbildningsstyrelsen stöder Lovisa stads åtgärder för att främja jämlikhet i undervisningen och utveckla specialundervisningen med sammanlagt 141 684 euro under åren 2018–2019. Stödet täcker cirka 80 procent av utgifterna.

Skolornas klubbverksamhet stöds med 22 000 euro under de kommande 18 månaderna. Stödet ger finansiering för ungefär 70 procent av verksamheten.

Idrottsparken och skolan i rörelse RFV:s objekt

Regionförvaltningsverket har beviljat 100 000 euro för renovering av idrottsparken i Fredsby. Renoveringen beräknas kosta sammanlagt 644 000 euro. Stödet bör användas före slutet av 2020.

RFV stöder det uppsökande ungdomsarbetet i Lovisa med 84 150 euro under ett år (26.7.2018–31.7.2019). Summan täcker ungefär tre fjärdedelar av kostnaderna för arbetet.

RFV har även beviljat 30 000 euro för stadens verksamhet inom projektet Skolan i rörelse/Studier i rörelse. Det betyder att ungefär hälften av Skolan i rörelse i Lovisa finansieras statligt.

Fritidsbyråns klubbverksamhet fick 9 500 euro i statsunderstöd. Enligt RFV ska understödet användas före slutet av maj 2019 för fritidsverksamhet eller dagläger under lovtider för 7–18-åringar.

Förstärker tjänsterna för barn och unga

Understöden som Lovisa beviljats är mycket välkomna och viktiga, anser bildningsdirektör Thomas Grönholm.

– Med hjälp av stöden kan vi förstärka den verksamhet som staden erbjuder barn och unga, konstaterar Grönholm.