Kulttuuriavustukset 2018

Kulttuurilautakunnan avustukset julistetaan haettaviksi 3.4.2018 klo 16.00 mennessä
Kulttuuriyhdistysten toiminta- ja kohdeavustukset
Tarkemmat tiedot: www.loviisa.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/kulttuuriavustukset/

Kulttuurilautakunta päätti kokouksessaan 10.1.2018 jakaa vuoden kulttuuriavustukset seuraavasti: 36 000 euroa jaetaan keväällä yhdistysten toiminta-avustuksina sekä hankeavustuksina. Hakuaika loppuu 3.4.2018.

4 000 euroa jaetaan syksyllä erityisavustuksina vuoden lopulla ja tulevan vuoden alussa tapahtuville projekteille. Hakuaika loppuu 31.10.2018. (Erillinen hakemus syksyllä 2018)

Kulttuuriavustuksia haetaan erillisellä hakemuskaavakkeella. Hakemuskaavakkeen voi  noutaa asiakaspalvelutoimisto Lovinfosta, (Mariankatu 12 A klo 9-16) tai ladata kaupungin verkkosivuilta

Hakemuksen liitteineen voi jättää asiakaspalvelutoimisto Lovinfoon (Mariankatu 12 A klo 9-16) tai lähettää postitse osoitteella Sivistyskeskus, kulttuuritoimi, PL 68, 07901 Loviisa. Hakemuksen on oltava perillä viimeistään määräaikaan mennessä.

Huom! Avustushakemusta ei voi täyttää ja lähettää sähköisesti. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Päätökset toimitetaan sähköisesti.

Selvitys vuoden avustusten käytöstä tulee jättää edellisen vuoden osalta 31.3. mennessä, viimeistään haettaessa uutta avustusta.

Toiminta-avustus 2018

Toiminta-avustusta haetaan 3.4.2018 klo 16.00 mennessä.

Toiminta-avustusta voi hakea loviisalainen, rekisteröitynyt yhdistys. Yhdistyksen pääasiallisena tehtävänä tulee sääntöjen mukaan olla kulttuuritoiminta.

Kohdeavustus 2018

Kohdeavustusta haetaan 3.4.2018 klo 16.00 mennessä.

Kohdeavustusta voivat hakea sekä rekisteröidyt että rekisteröimättömät kulttuuritoimintaa harjoittavat loviisalaiset yhdistykset, ryhmät ja yksityishenkilöt. Kohdeavustuksia voidaan myöntää erityisen, tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman tai muun kulttuuritoiminnaksi katsottavan hankkeen toteuttamiseksi.

Kulttuurilautakunnan tukemilta tapahtumilta edellytetään, että ilmoituksissa ja markkinoinnissa mainitaan, että Loviisan kulttuurilautakunta on tukenut tapahtumaa.

Kulttuurilautakunta

Lisätietoja: Leif Eriksson, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö, puh. 040 568 4138