Kurkota tähtiin tukee erityisen lahjakkaita oppilaita

Lapsi piirtää. Ett barn som ritar.

Loviisan kaupungin käynnistämä hanke tukee erityisen lahjakkuuden omaavia lapsia ja nuoria. Kahden kehittäjän luotsaama Kurkota tähtiin toteutetaan Opetushallituksen myöntämän merkittävän tuen avulla.

– Projekti on meidän mittakaavassamme ainutlaatuinen, Loviisan kaupungin koulutuspäällikkö Timo Tenhunen kertoo. Ensimmäistä kertaa meillä on ollut mahdollisuus palkata kaksi kokopäiväistä henkilöä.

Kehittäjät Anna Palasmaa ja Tuula Åminne valittiin koulun opettajakunnan parista, sillä he tuntevat henkilökunnan, olosuhteet ja työtavat. Kehittäjät auttavat opettajia löytämään ja nostamaan esille lapsia ja nuoria, jotka ovat erityisen lahjakkaita esimerkiksi kouluaineessa, urheilussa tai kädentaidoissa. Oppilaalla voi myös olla sosiaalinen lahjakkuus.

Lahjakkaat oppilaat kaipaavat haasteita

Erityisen lahjakas lapsi tai nuori ei välttämättättä ole korkeita arvosanoja saava oppilas.

– Riskinä on, että lahjakkaista lapsista tulee alisuoriutujija, jotka turhautuvat haasteiden riittämättömyydestä koulussa. He voivat olla menestyviä, luovia, näkymättömiä, vihaisia tai jopa välistäputoajia, Tuula Åminne kertoo.

Koulutuspäällikkö Timo Tenhusen mukaan päätös tukea lahjakkaita oppilaita on yhdenvertaisuutta.

– Meillä on hyvä järjestelmä ja kehittyneet toimintatavat erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Sen sijaan erityisen lahjakkaat saattavat jäädä paitsi tarvitsemistaan haasteista – haasteista, joihin heillä on oikeus. Kaupunki haluaa ottaa kaikki oppilaat huomioon.

Ominaisuudet eivät ole toisiaan poissulkevia: oppilas voi olla erityisen lahjakas yhdessä aineessa, mutta kaivata erityistä tukea toisessa.

Ensimmäinen askel pysyviin rakenteisiin

Kurkota tähtiin -hankkeen tavoitteena on lisätä oppilaan motivaatiota, suoda hänelle onnistumisen tunteita ja mahdollisuuden löytää oma paikkansa.

– Haluamme, että oppilaat uskaltavat näyttää lahjakkuutensa tarpeeksi varhain, Anna Palasmaa sanoo. Joskus lapset haluavat piilottaa muista erottuvia ominaisuuksia.

Kurkota tähtiin-hankkeen kohderyhmänä on kaikki suomen- ja ruotsinkieliset, esi- ja perusopetuksessa olevat oppilaat. Jossain vaiheessa hanketta voidaan laajentaa kattamaan myös lukio-opiskelijat. Kehittäjät Anna Palasmaa ja Tuula Åminne työskentelevät projektin parissa syksyyn 2019 asti ja itse projekti päättyy vuoden 2019 lopussa. Siihen mennessä Loviisan kaupungille on muodostettu huolellisesti suunniteltu rakenne erityisen lahjakkaiden oppilaiden opetuksen tueksi.

Hanke maksaa 168 000 euroa. Summasta 150 000 euroa on Opetushallituksen kärkihankkeen Perusopetuksen innovatiiviset kokeilu- ja kehittämishankkeet 2018 myöntämää tukea.

Seuraa hanketta Facebookissa