Sikta mot stjärnorna stöder särskilt begåvade elever

Lapsi piirtää. Ett barn som ritar.

Lovisa stad har inlett ett projekt som stöder barn och unga som har en särskild begåvning. Sikta mot stjärnorna drivs av två utvecklare som kunde anställas tack vare ett betydande stöd från Utbildningsstyrelsen.

– Det är ett unikt projekt i våra mått, säger utbildningschef Timo Tenhunen vid Lovisa stad. Det är första gången vi har möjlighet att anställa två personer på heltid.

Utvecklarna Anna Palasmaa och Tuula Åminne valdes ur stadens lärarkår, eftersom de känner personalen, omständigheterna och arbetssätten. De hjälper lärarna att hitta och lyfta fram barn och unga med en begåvning inom ett skolämne, idrott eller ett praktiskt ämne. Eleven kan också ha en särskild social begåvning.

Begåvade elever behöver utmaningar

Särskilt begåvade barn och unga är inte nödvändigtvis eleverna med de bästa betygen.

– Begåvade barn riskerar att underprestera och blir frustrerade för att de inte får tillräckliga utmaningar i skolan. De kan vara framgångsrika, kreativa, osynliga, arga eller till och med avhoppare, berättar Tuula Åminne.

Utbildningschef Timo Tenhunen berättar att valet att stöda särskilt begåvade elever handlar om jämlikhet.

– Vi har ett bra system och utvecklade metoder för elever som behöver extra stöd i skolan. Däremot kan de starkast begåvade bli utan de utmaningar de behöver och har rätt till i undervisningen. Staden vill ta hänsyn till alla elever.

Det ena utesluter inte det andra: en elev kan vara mycket begåvad i ett ämne men behöva stödundervisning i ett annat.

Första steget mot permanenta strukturer

Målet med Sikta mot stjärnorna är att få eleverna att bli motiverade, att få en känsla av att lyckas och finna sin plats.

– Vi vill att eleverna vågar visa sin begåvning tillräckligt tidigt, berättar Anna Palasmaa. Ibland vill man dölja det som är annorlunda och “sticker ut”.

Sikta mot stjärnorna riktar sig till finsk- och svenskspråkiga elever i förskolan och grundskolan. I framtiden kan projektet utvecklas till att omfatta även gymnasiestuderande. Utvecklarna Anna Palasmaa och Tuula Åminne är knutna till projektet till hösten 2019. Själva projektet avslutas i slutet av 2019. Då ska Lovisa stad ha en omsorgsfull och genomtänkt struktur för hur elever med särskild begåvning kan stödas i undervisningen.

Projektet kostar 168 000 euro, varav 150 000 euro består av stöd från Utbildningsstyrelsens spetsprojekt Innovationer och försök inom grundläggande utbildning 2018.

Följ med projektet på Facebook