Kysely osoittaa: Luontoarvot tärkeitä Valkon seudun asukkaille

Valkon uimaranta

Harmaakallion, Valkon, Haravankylän ja Köpbackan asukkaille luonto, meri ja ulkoilumahdollisuudet ovat erittäin tärkeitä. Loviisan kaupunki kartoitti elo- ja syyskuussa 2017 alueiden asukkaiden, yrittäjien ja muiden toimijoiden näkemyksiä alueen kehittämisestä.

Kysely toteutettiin 12.7.–18.8.2017 kyseisten alueiden maankäytön kehittämissuunnittelun tueksi. Kyselystä tiedotettiin paikallisissa lehdissä ja Loviisan kaupungin verkkosivustolla.

Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa, mitkä ovat loviisalaisten mielestä arvostetuimmat alueet, epämiellyttävät tai kehitettävät paikat ja ne paikat, joihin he näkisivät tulevaisuuden palvelujen, reittien, asuntoalueiden ja yritystoiminnan sijoittuvan. Kysely järjestettiin kokonaisuudessaan verkossa, ja siihen vastasi 129 henkilöä. Vastaajista 74 prosenttia ilmoitti olevansa työssäkäyviä ja 21 prosenttia eläkeläisiä. Muut vastaajat olivat työttömiä, perhevapaalla, koululaisia tai opiskelijoita.

Upeat ja epämiellyttävät paikat kartalle

Erillisiä karttavastauksia saatiin yhteensä 464. Suurin osa vastauksista koski luontokeskeisiä arvoja. Noin neljäsosa koski upeita paikkoja, jotka liittyivät luontoon tai meren läheisyyteen. Toiseksi vastatuin vastauslaji oli epämiellyttävät paikat. Kyselyn perusteella loviisalaisille selvästi tärkeitä arvoja ovat luonto, meri ja ulkoilumahdollisuudet. Näitä arvoja halutaan säilyttää. Tärkeitä ja vilkkaita paikkoja kyselyn kohdealueella olivat Valkon kauppa, pienvenesatama ja monitoimitalo.

Yksi kyselyn tavoitteista oli saada tietoa alueen asukkaiden liikenteellisista tarpeista. Kyselyllä kartoitettiin muun muassa mitä pyöräreittiä Valkon asukkaat käyttävät Valkon ja Loviisan keskustan välillä. Yleisin pyöräreitti kulki Vanhaa Valkontietä pitkin. Suurin osa tämän reitin kulkijoista jatkoi myöhemmin Patukivenkujaa ja Pitkäsaarentietä Haravankyläntielle ja siitä keskustaan. Toiseksi yleisin reitti kulki Svenäsintietä ja radanvartta myöten ja kolmanneksi yleisin reitti kulki Uutta Valkontietä.

Sataman risteykselle moitteita liikenneturvallisuudesta

Kyselyllä selvitettiin myös, mihin paikalliset sijoittaisivat yritys- ja teollisuustoimintaa ja missä sijaitsevat sellaiset alueet, joilla nykyinen maankäyttö toimii luontevasti. Yritysalueita koskevista vastauksista melkein kaikki keskittyivät Valkon satamaan, sekä toimivien että kehitettävien alueiden osalta. Sataman risteys Centrumin kohdalla sai mielipiteitä liikenneturvallisuudesta ja julkisivujen siisteydestä. Alue nousi selvästi esiin kehitettävänä ja toimenpiteitä vaativana ympäristönä.

Yritystoimintaan liittyvät vastauslajit olivat kuitenkin kaikista epäsuosituimmat. Niihin vastasi vain toistakymmentä henkilöä. Asuinrakentamisen alueita koskeva kysymys ei ollut merkittävästi suositumpi, mikä koettiin kaavoitus- ja arkkitehtitoimistossa yllättävänä.

Tutustu tarkemmin paikkatietokyselyn tuloksiin