Liikenneturvallisuus kohenee Loviisassa

Pyöräilijä ylittää katua cyklisten korsar gatan

Loviisan kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmän toimintakertomus 2017–2018 on valmistunut. Paras liikenneturvallisuusuutinen oli, ettei kukaan kuollut Loviisan liikenteessä vuonna 2018. Kauden kohokohtia olivat muun muassa useat heijastinaiheiset tapahtumat ja laaja tutkimus loviisalaisten suojatiekäyttäytymisestä.

Liikenneturvallisuustyöryhmän toimintakertomus 2017-2018

Kaupunki jakoi tuhansia sydämen muotoisia Lov is a… -heijastimia päiväkotilapsille, koululaisille ja eri tapahtumiin osallistuneille. Ekaluokkalaisille jaettiin myös heijastinliivit. Uutena vuotena järjestettiin pidetty koko perheen heijastinsuunnistus. Molempina vuosina MLL piti suojateiden valvontaa koulujen alkaessa ja pyöräilyviikkoa vietettiin eri tapahtumien merkeissä toukokuussa.

Liikenneympäristöä parannettiin vuosina 2017–2018 eri puolilla kaupunkia. Suurimmat toimenpiteet olivat Rantatien kunnostus, suojateiden ja saattoliikennejärjestelyiden parantaminen koulujen lähellä, kevyen liikenteen väylien rakentaminen Valkontien ja Vanhan Viipurintien varteen sekä nopeusrajoitusten alentaminen muun muassa maantiellä 170 Tesjoella ja keskustan läntisellä sisääntuloväylällä.

Liikenneympäristön parantamiskohteet määräytyvät erilaisten aloitteiden lisäksi kaupungin ja ELY-keskuksen vuonna 2015 laatimaan liikenneturvallisuussuunnitelmaan.

Tilastojen mukaan liikenneturvallisuus kohenee tasaisesti Loviisassa pitkää aikaväliä tarkastellessa. Henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä on laskenut vuosituhannen alun noin 35:stä noin 20 onnettomuuteen vuodessa. Loukkaantuneiden määrä on samassa ajassa lähes puolittunut keskimäärin 25 uhriin per vuosi. Vuonna 2018 kukaan ei kuollut Loviisan liikenteessä.

Liikenneturvallisuustyötä Loviisassa ohjaavat useat tavoitteet: koululaisten turvallinen koulumatka, kävelyn ja pyöräilyn turvallinen lisääntyminen, ikäihmisten ja vammaisten liikkumismahdollisuuksien turvaaminen ja Loviisan vastuullisen liikennekulttuurin luominen.