Trafiksäkerheten förbättras i Lovisa

Pyöräilijä ylittää katua cyklisten korsar gatan

Lovisa stads trafiksäkerhetsarbetsgrupps verksamhetsberättelse för åren 2017–2018 är klar. Den bästa trafiksäkerhetsnyheten var att ingen dog i trafiken i Lovisa 2018. Periodens höjdpunkter var bland annat flera evenemang med reflextema och en omfattande undersökning av Lovisabornas beteende vid övergångsställen.

Trafiksäkerhetsarbetsgruppens verksamhetsberättelse 2017-2018

Staden delade ut tusentals hjärtformade Lov is a… -reflexer åt dagisbarn och skolelever samt vid olika evenemang. Förstaklassarna fick även reflexvästar. På nyåret ordnades en omtyckt reflexorientering för hela familjen. Under båda åren bevakade MLL övergångsställen då skolorna började och cykelveckan firades på olika sätt i maj.

Trafikmiljön förbättrades på olika håll i staden 2017–2018. De största åtgärderna var saneringen av Strandvägen, förbättrandet av övergångsställen och följetrafikarrangemang nära skolorna, byggandet av lättrafikleder längs Valkomvägen och Gamla Viborgsvägen samt sänkandet av hastighetsbegränsningar bland annat längs landsväg 170 i Tessjö och den västra infartsleden i centrum.

Förbättringarna i trafikmiljön görs på basis av olika slags initiativ och enligt en trafiksäkerhetsplan som staden och NTM-centralen utformade 2015.

Enligt statistiken förbättras trafiksäkerheten i Lovisa stadigt på lång sikt. Antalet olyckor som har lett till personskador har sjunkit från cirka 35 per år kring millennieskiftet till cirka 20 per år. Antalet skadade har under samma period nästan halverats till i medeltal 25 offer per år. År 2018 dog inte en enda person i trafiken i Lovisa.

Trafiksäkerhetsarbetet i Lovisa styrs av flera mål: en trygg skolväg för skolelever, en trygg ökning av fotgängar- och cykeltrafik, trygga möjligheter för seniorer och handikappade att röra på sig samt skapandet av en ansvarsfull trafikkultur i Lovisa.