Liljendalin kyläkeskus saa uuden asfaltin tänä kesänä

Loviisan kaupunki osallistuu kustannuksiin, jotta tien 1761 päällystystyöt voidaan ulottaa tielle 1671 Sävträskin kylän läpi. Kaupunginhallitus päätti asiasta 21.5.2018.

Uudenmaan Ely-keskus uudistaa alkukesästä 2018 asfalttipäällystyksen tiellä 1761 Hardomin ja Liljendalin välillä. Alkuperäisen suunnitelman mukaan uusi päällystys loppuisi juuri valtatie 6 tiesillan jälkeen. Jäljelle jäävä osa tiestä Sävträskin kylän läpi (tie 1671) oli jätetty suunnitellun urakan ulkopuolelle rajallisten määrärahojen takia.

Asfaltin uusiminen kylän läpi menevällä tieosuudella maksaa Ely-keskuksen laskelmien mukaan 40 000 euroa per kilometri ja päällystettävää on noin 1,6 kilometriä. Toteutuakseen päällystystyö vaatii panosta Loviisan kaupungin puolelta. Alustavasti on keskusteltu 30 000 euron kustannusosuudesta kaupungin osalta. Tällä panoksella työ voitaisiin toteuttaa yhtenä kokonaisuutena alkukesästä 2018.

Sävträskin läpi menevä tie 1671 on Ely-keskuksen mukaan viimeksi asfaltoitu vuonna 2004.